Site icon Nziv.net

פשעי הזרים בצרפת שוברים שיאים וממררים את חיי התושבים

DR4YB1 rollerblade police in a paris street

התקינות הפוליטית , או כפי שהיא מכונה בעולם : " פוליטיקלי קורקט" , מכלה את צרפת . 

לאחר שאיפשרו לכ-10 מיליון מוסלמים להתיישב בארצה ,בשם האחווה והשיוויון,פער התרבויות מתחיל לא רק להראות סימנים שכל הרעיון ההיבהובים הצרפתי הוא לא יותר מרעיון נפל אחד גדול אלא גם פוגע ישירות באזרחי צרפת ובעיקר ממרר את חייהם.

והפגיעה אף קשה יותר בתושבי הבירה פריז שם שיעורי הפשע המבוצעים ע"י מהגרים מוסלמים מרקיעה לשמיים וזעקת התושבים נופלת על אזני פוליטיקאים חרשים הסופרים קולות ולא עושים את עבודתם נאמנה.

ערוץ תקשורת צרפתי חשף נתונים מזעזעים באשר לגורמי הפשע באזור פריז בירת צרפת.

על פי אותם נתונים כ-40 אחוז מהעצורים על ביצוע פשעים ברובע גאיי פארי שבפריז נולדו מחוץ לצרפת.

הנתונים מגלים עוד כי שיעור מבצעי הפשע שנולדו מחוץ לצרפת באזור גאיי פארי הם בשיעור כפול מאשר בשאר חלקי המדינה, שם עומד חלקם על כ-20 אחוז.ואף יש אזורים שחלקם של הזרים במעשי פשע מגיע כמעט ל-50 אחוז.

העיתון לה-פיגארו טוען כי על פי גורמי אכיפת החוק הפועלים בכמה פרברים שמחוץ לפריז טוענים כי כי שיעור הצעירים הזרים  במעשי פשע עומד על כ-22 אחוז.

בשנת 2016 היה חלקם של הצעירים הזרים במעשי פריצה כ-2 אחוז , שיעור שעלה בשנת 2019 עד ליותר מ-13 אחוז בעוד ששיעור מעשי השוד המזויין היה ב-2016 כ-5 אחוז ועלה בשנת 2019 לכ-17 אחוז.

גם שיעור הכייסים ממוצא זר שהיה כ-16 אחוז בעבר עלה כיום ליותר מ-30 אחוז.

בשנת 2018 שיתפה המשטרה הצרפתית פעולה עם המשטרה המרוקאנית בניסיון לפצח מעשי פשע שבצעו מהגרים זרים באזור גאיי פארי , אך למרות שבוצעו כ-1550 מעצרים רק 6 מאותם מהגרים פושעים הוגלו חזרה למדינותיהם באותה שנה.

בשנה שעברה רק מהגר מרוקאי אחד עמד למשפט לאחר שדקר 8 אנשים באופן אקראי בצפון אזור גאיי פארי.
תושבים באזור הדקירה התלוננו רבות בעבר על הידרדרות קשה במצב הביטחון האישי שלהם.

"המסעדה היתה כל חיי אבל נאלצתי לסגור. מה אני יכול לעשות שסכינים התעופפו סביב הלקוחות שלי? כשהם אכלו ארוחת בוקר במרפסת 2 מטר מתחנת סמים ? " התלונן איש עסקים מקומי.

ולאותם אלו שחושבים שהעדיפות העליונה היא במתן זכויות שוות למהגרים המגיעים מתרבויות לא מתקדמות,וזה עוד בלשון המעטה, לפני שבודקים שהם ראויים בכלל או מתאימים לסוג כזה של ממשל.

עניי עירך קודמים!!!

Exit mobile version