אמנסטי אינטרנשיונל: המחאה האזרחית בלבנון – לגיטימית

אמנסטי אינטרנשיונל: סגירתם השלווה של כבישים לבנוניים כחלק מהמחאה היא צורה לגיטימית.

אמנסטי אינטרנשיונל צייצה בחשבון הטוויטר שלה, "למרות הניסיון של הרשויות להימנע מפיזור בכוח של ההפגנות, תיעדנו כמה מקרים של דיכוי מצד הצבא באזורים מסוימים. הרשויות בלבנון חייבות לנקוט איפוק מרבי עם מפגינים שלווים. פרט למקרים שהחוק מופר. "

"האחריות להגן על מפגינים במימוש זכותם להפגנה שלווה היא בראש ובראשונה תפקיד המדינה והצבא. האחריות כוללת הגנה על מפגינים שלווים מפני התקפות של קבוצות נגד הפגנות וארגונים חמושים אחרים, אשר פעילותם התגברה לאחרונה."

"סגירת דרכים שלווה כחלק מההפגנה היא סוג לגיטימי של אסיפה שלווה על פי אמות מידה בינלאומיות לזכויות האדם. כל ניסיון לפזר בכוח מפגינים מצד הרשויות הלבנוניות היה פוגע בזכותם להפגין. כל המפגינים הלבנונים רוצים שקולם יישמע".

קרדיט:עמרם אל מקבוצת נציב