מתפרסם לראשונה: תמונת קבוצת קרב מלאה של החיזבאללה שנכחדה באלקוצייר

ב-19 במאי 2013 החלו כוחות החיזבאללה יחד עם יחידות צבא סוריה בהסתערות על העיר אלקוצייר בצפון מערב סוריה ליד גבול לבנון . המטרה למתקפה זאת הייתה להרחיק את כוחות אלקעידה מקרבת מרכזי האוכלוסייה השיעית בצפון לבנון .

במשך  18 יום התנהלו הקרבות ולשני הצדדים היו קרבנות רבים.

לפני שנה,  5 שנים אחרי הקרב המפורסם ,הסכים החיזבאללה לחשוף סרטונים מאותם קרבות. וכן את תמונות הלוחמים שנפלו במערכה זאת .

אלא שהחיזבאללה, מומחה מאין כמוהו לעיצוב דעת הקהל הפנימית לטובת האינטרסים שלו,לא גילה את מלוא חומרת הפגיעה בכוחותיו.

השבוע,במלאת 6 שנים לקרב, מתפרסם לראשונה תמונה של כוח משימה קרבי מיוחד של החיזבאללה שהוטל לקרב באלקוצייר ,ולמרבה הזוועה איש מכוח זה לא יצא בחיים מהקרבות האכזריים שהיו במקום ובמקומות אחרים. מחזור לוחמים מלא הוכחד.

קבוצת הקרב שמנתה 48 לוחמים שהוכחדה בקרב אלקוצייר ב-2013:

היום יכולים לראות הורי וקרובי משפחותיהם של ההרוגים לטובת מי הוקרבו חיי יקיריהם.

משטר אסד המושחת ומשטר האיטולות באיראן המדכא את עמו ובעצם ימים אלו אף הפסיק את התמיכה הכספית למשפחות הנופלים בלבנון עקב משבר כלכלי חונק. משפחות החללים הושארו לנפשם פגועים עד עצם נשמותיהם.

כתיבת תגובה