שיחה מוסרטת בנושא: כיצד צה”ל צריך להיערך מול איומים!

באתר היוטיוב של אלי דקל פורסמה שיחה שלו עם דניאל דושי. בשיחה פורס דקל מקצת מתגליותיו בתחום המעקב אחר המתרחש במצרים. לדבריו, צה”ל והאקדמיה אינם מודעים לפוטנציאל הטמון בחקר מערכות תשתית לצורך גיבוש הערכת המצב הלאומית. דקל מציע שבניין הכוח בצה”ל והיערכותו יעשו לאחר הערכת מצב המבוססת על שילוב של חקר יכולות היריבים האפשריים תוך ניתוח מעמיק של התשתיות הצבאיות הנבנות כדי לאפשר ליריבים השונים את ביצוע המשימות המוטלות עליהם.

עקב חוסר העומק של מדינת ישראל וחוסר יכולתה לאבד, ולו זמנית, חלקים משטחה. מדינת ישראל צריכה להיות מוכנה לעימות צבאי גם עם מדינות המקיימות אתה יחסי שלום, במיוחד מדינות העמלות ללא הרף בבניית תשתיות צבאיות למלחמה ועסוקות בהתעצמות חסרת פשר.

השיחה:

קרדיט: סא”ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב