קצרצר לפרשת משפטים – אמר ר' יונתן אני נזכר בחוק – סימן שאני רצוי?

פרשת משפטים נפתחת בדיני העבד.

האם אין נושאים יותר חשובים במשפטי התורה, מדוע להתחיל דווקא בו?!

וזו תשובת הרב זקס: ה' רוצה שבני האדם יהיו בני חורין, ושכל עם יקים לו חברה חופשית; אבל לאנושות קשה לעמוד באתגר הזה. ולכן ה' הטעים את עם ישראל בשחר ימיו בחוויית העבדות כדי שיידע ממה להתרחק.

על רקע זה מופיע העבד המשועבד כנושא הראשון בפרשתנו.

אולם אם העבדות לא רצויה, מדוע ה' בכלל נותן לה מקום בתורה? תשובת הרב זקס לשאלה השנייה מבוססת על מחקרם של ת'יילר וסאנסטיין בספרם (המתורגם) "דחיפות קלות – Nudge", המתמודד עם האתגר של הצלת אנשים מהחלטות שגויות ומזיקות שהם נוטים לקבל, וזאת בלי לפגוע בחופש שלהם.

עצתם הייתה לעודד אנשים לפתרון רצוי באמצעות השפעה עקיפה, "דחיפה קלה" לכיוונו. כך גם נהג ה'. הוא העניק לאדם חופש בחירה, והוא רוצה שבני האדם יבטלו את העבדות מתוך בחירתם החופשית.

יחד עם זאת, הוא יודע את חולשות בני האדם, כולל ההשפעה החברתית המזיקה, ולכן השתמש ב"ארכיטקטורת הבחירה" של האנשים, כלומר, הטיל בתורה הגבלות משמעותיות על העבדות, כך שאנשים יפנימו שהעבדות אינה רצויה, ומבחירתם החופשית יוותרו עליה. (ראו באתר הרב זקס, פ' משפטים תשע"ז: "כשה' נוגע לנו בכתף".)

בברכת שבת שלום וחודש טוב ומלא שמחה.

פרשת השבוע: משפטים | Mabat USA מבט

קרדיט: פרופסור (אמריטוס) עמוס פריש – ראש החוג לתנ"ך לשעבר – אוניברסיטת בר איראן   

קרדיט לתמונה: מבט USA