ההשפעה ההרסנית של המצור החות'י בים האדום על כלכלת מצרים

נשיא מצרים א-סיסי נאם היום לאומה והביע את דאגתו מהשפעת המתיחות המתמשכת בים האדום על כלכלת מצרים. המצב כבר החל להשפיע על המדינה, כפי שמעידה הירידה המדווחת בהכנסות תעלת סואץ.

מוקדם יותר החודש חשף ראש רשות תעלת סואץ כי ב-11 הימים הראשונים של ינואר ירדו הכנסות התעלה ב-40%. ירידה זו משמעותית, בהתחשב בכך שבשנת הכספים שהסתיימה ב-30 ביוני אשתקד השיגה התעלה הכנסות שיא של 8.76 מיליארד דולר למצרים, עם 2.40 מיליארד דולר נוספים שנוצרו ברבעון השלישי.

דו"ח נפרד של סוכנות דירוג האשראי מודי'ס התייחס להשלכות של התקפות החות'ים על תנועת השייט, בים האדום, על מצרים, והדגיש את הירידה הפוטנציאלית בהכנסות מהחשבון השוטף מרשות תעלת סואץ. בעוד שמודי'ס לא צופה השפעה גדולה על החשבונות הפיננסיים של מצרים לשנת הכספים הנוכחית המסתיימת ביוני, ההשפעות צפויות להתחזק אם תנועות השייט המסחרי במצרי באב אלמנדב ייעצרו והמצור יימשך.

ההסתמכות של הממשלה המצרית על הכנסות רשות תעלת סואץ היא משמעותית, והיא מקבלת כ-60% עד 70% מהרווחים הללו. ההכנסות מהתעלה צפויות להוות כ-9% מהכנסות הממשלה לשנת הכספים הנוכחית. לכן, לכל שיבוש ממושך בים האדום עשויות להיות השלכות מהותיות על כלכלת מצרים, במיוחד לאור האתגרים הפיננסיים המתמשכים שלה. המתבטאים במחסור כרוני במטבע חוץ לרכישת מוצרי מזון בסיסיים לעם המצרי.

Freight rates quadrupled amid Red Sea shipping chaos - Cyprus Shipping News

קרדיט: אלערביה    קרדיט לתמונה: חדשות התובלה של קפריסין