היציבות הפיננסית של מצרים בסימן שאלה גדול

חברת דירוג האשראי הבין לאומית – מודי'ס שינתה לאחרונה את הערכתה על מצרים מ"יציבה" ל"שלילית", מה שאותת על דאגות גוברות מהיציבות הפיננסית של המדינה. השינוי משקף סיכונים מוגברים הקשורים לפרופיל האשראי החלש של מצרים, במיוחד על רקע אתגרים באיזון מחדש של המסגרות המקרו-כלכליות ושערי החליפין שלה.

חברת מודי'ס צופה כי מצרים תעמוד בפני לחצים משמעותיים הקשורים לקיימות החוב ולנזילות, עקב חוסר איזון חיצוני שיוביל לפיחות במטבע ועלייה בריבית. הסוכנות ציינה כי הגירעון התקציבי של מצרים צפוי להתרחב השנה, כאשר למעלה מ-60% מהכנסותיה הוקצו לתשלומי ריבית לשנת הכספים שתסתיים ביוני 2024. תרחיש זה מותיר את הממשלה עם גמישות פיננסית מוגבלת להגיב לזעזועים, כולל אלו הנובעים מהמלחמה המתמשכת בעזה.

בעוד שיש תמיד אפשרות לקבל תמיכה פיננסית מ-ארגון המטבע הבין לאומי – IMF לטובת החוב של מצרים, מודי'ס הביעה דאגה שצעדי מדיניות ותמיכה חיצונית עלולים להיות לא מספיקים כדי למנוע ארגון מחדש של חובות, לאור מדדי נטל החוב החלשים.

למרות האתגרים הללו, מודי'ס שמרה על דירוג האשראי של מצרים ב-"Caa1".

בראיון ל-Al Arabiya Business, האני תאופיק, לשעבר ראש איגוד ההשקעות הישירות המצריות, הציע כי הערכת מודי'ס עשויה להיות "קול מבשר" להורדה נוספת בדירוג האשראי של מצרים.

תאופיק הצביע על כך שדו"ח מודי'ס התמקד בעיקר בהשוואה בין הכנסותיה בדולר של מצרים לבין ההוצאות הצפויות שלה, יחד עם יכולתה של המדינה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות במועד. התמקדות זאת מדגישה את החששות ההולכים וגוברים בנוגע לאיתנותה הפיננסית של מצרים וליכולתה לנהל את האתגרים הכלכליים שלה ביעילות.

IMF Spring Meetings Update | April 11, 2023

קרדיט לתמונה: IMF