חיזבאללה מיישם את כללי ה"סימטריה" מול ישראל: הרתעה, לא מלחמה. ניתוח

ישנן משוואות שהעמיד חיזבאללה לאורך כל שנות העימות עם ישראל, שמטרתו הייתה הרתעה, מניעת האויב מלהרחיק לכת והגנה על כפרים ומתקנים אזרחיים בלבנון.
עם תחילתו של מבצע "שיטפונות אל-אקצא" – طوفان الأقصى, נפתחה החזית הדרומית, והפכה בהדרגה לאזור עימות מבוקר, החורג מכללי העימותים הרגילים של לפני ה-7 באוקטובר.
במהלך המערכה המתמשכת, וכשהתפתחה בגבולות מסויימים ומוגבלים, ניסה האויב לכפות הפרות שלו מכללים שנקבעו, מה שגרם לחיזבאללה להגיב לישראל כדי למנוע ממנה לכונן עובדה מוגמרת שתוכל להפיק ממנה תועלת בטווח הארוך, בין אם בלבנון או בסוריה, שם היא תוקפת עמדות של חיזבאללה, ואף גרמה לאבדות בשורותיה. 
במהלך הימים האחרונים הסלים חיזבאללה את תקיפותיו לעבר כמה ישובים ישראלים, והציב זאת במסגרת תגובת נגד לפגיעה בכפרים מיושבים בלבנון וגרימת הרוגים שם. 
חיזבאללה קבע בתחילה את המשוואה של אזרחים לבנונים מול תושבי ישובים ישראלים על הגבול, אבל זה לא מנע לחלוטין מישראל כמה הפרות, או אז ההחל חיזבאללה לנסות שוב לכפות כללים שיועילו לו בטווח הארוך.
במהלך הימים האחרונים נצפה כי חיזבאללה עלה מדרגה בתקיפת הישובים בשטח ישראל ואף הרחיב ליישובים נוספים, ואף הדגיש בהצהרותיו כי לא יאפשר פגיעה בכפרים ובאזרחים לבנוניים, ואכן באחת מתגובותיו השתמש בטילי תבערה ששיגר לעבר יערות "בירנית" כתגובה לירי פגזי תבערה של ישראל לעבר יער אלראהב- الراهب.   ניתן להבין מכך שחיזבאללה מבסס את משוואת ה"סימטריה", כלומר להגיב לתוקפנות באותה פעולה בהתאם ליכולות.

ניתן לסכם את מטרת חיזבאללה בתגובותיו הסימטריות באופן הבא:

– לשים קץ לפעילות הישראלית במהלך העימות הנוכחי וכבילתה למגבלות מוסכמות.
– מניעת הפקת תועלת של האויב מכל פעולה שהוא יבקש להפעיל בשלב מאוחר יותר, כלומר לאחר הפסקת המלחמה בעזה וחזית לבנון תחזור להיות רגועה.
– מניעת תועלת מהאויב מכל צעד שיפעיל במשא ומתן לאור האמור על המאמצים האמריקאים לכפות עובדות חדשות מדרום לנהר הליטני או לאורך הגבול עם ישראל.
– הדגשת נכונות להגיע רחוק אם האויב ירחיב את התקפותיו.

לפיכך, אין משמעות תגובות חיזבאללה שהוא מחפש הסלמה או מלחמה, אלא מגיע במסגרת של הרתעת האויב, ביסוס בקרות על היקף המערכה ומניעת קביעת עובדה מוגמרת שלפיה היא תפעל בעתיד. לכן צריך לראות את כל תקיפות חיזבאללה על שטח ישראל כניסיון להרתיע ותו לא.

תמונה

קרדיט: אלוואקיע    קרדיט לתמונה: רשתות חברתיות