האמת מאחורי המספרים במחוז דרעא-כוחות המורדים לא נלחמו כלל.פשוט נכנעו

מאז החל המרד הסוני בסוריה התרגלנו לפרסומים סטטיסטיים של הקורה בכל סוריה. החל ממספר הרוגים ופצועים לפי מחוזות וכלה במספרי

Read more