קצת סדר בדברים: אמינות ידיעה ואמינות מקור

האם ניתן לקבל ידיעות כמו שהן? או שרצוי להביט בעין בוחנת על הפרסומים השונים?
האם תמונה שמראים לנו, אכן משקפת את כל התמונה?
האם אפשר להאמין למה שאיראן מראה לנו, באירוע זה או אחר?
אני מביא בפניכם תשובות (חלקיות) ושאלות נוספות.

קרא עוד