השינוי במאפייני האסטרטגיה האיראנית כלפי ישראל: מהפעלת פרוקסיז נגד ישראל לפעולה ישירה נגדה: חדירת כטב"מ איראני בהפעלת איראן לשטח ישראל

השינוי במאפייני האסטרטגיה האיראנית כלפי ישראל: מהפעלת פרוקסיז נגד ישראל לפעולה ישירה נגדה: חדירת כטב"מ איראני בהפעלת איראן לשטח ישראל

Read more