אתר איראני: יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, מקבל 24 מיליון שקל לשנה

עלות השכר של ראש המוסד לשעבר יוסי כהן בדוראל ארה”ב – 24 מיליון שקל.

חבילת התגמולים של יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, בחברה הבת של דוראל בארה”ב (דוראל אל.אל.סי) מסתכמת בכ-24 מיליון שקל. כהן משמש כדירקטור בחברה הבת.

הדו”חות של החברה לשנת 2022 חושפים כי עלות העסקתו של כהן אשתקד עמדה על 23.9 מיליון שקל. מרבית הסכום (כ-23 מיליון שקל) מבוסס מניות ועוד 906 אלף שקל דמי ניהול.

ב”דה מרקר” דווח כי כהן יקבל מענק של 2 מיליון דולר כאשר Doral LLC תנפיק לראשונה את מניותיה בבורסה. Doral LLC התחייבה גם להקצות לראש המוסד לשעבר 37,379 אופציות, שהן 3% מהונה, במחיר מימוש של 802 דולר למניה ובתמורה כוללת של 3 מיליון דולר.

האופציות ניתנות למימוש שנתיים לאחר תחילת כהונתו של כהן, כלומר החל מאוגוסט 2023, ויפקעו – אם לא ימומשו – חמש שנים לאחר מועד הגעתן לכסף. חלק ניכר מהתגמול שקיבל כהן ב-2022 מיוחס לאופציות שהוקצו לו. שווי האופציות שקיבל ונזקף לתגמול שקיבל ב-2022 הוערך ב-23 מיליון שקל, אם כי שווין הכולל גבוה הרבה יותר.

Doral Renewables | Clean Energy

קרדיט: אתר החדשות האיראני – נור ניוז   קרדיט לתמונות: חברת דוראל אנרגיות נקיות ורשתות חברתיות