GEO-LOCATION:איתור מיקום מחסני הטק”ק בהרי הקלמון בסוריה שהותקפו אתמול

אתמול נפוצו תמונות ברשתות החברתיות המראות עמוד עשן גדול הנישא מאתר שנשמעו בו התפוצצויות עזות באזור העיירה אלקטייפה שבקלמון המערבי מצפון לדמשק.

מצגת תקיפת מחסני תחמושת באלקטיפה

אחת תמונות שצלם אזרח מהאזור הראה את עמוד העשן הנישא מרחוק:

מחלקת המיפוי של האתר נציב.נט ניתח את התמונה בשיטת גיאו-לוקיישן ואיתר את מקום הפיצוץ.

להלן התמונה המקורית וזיהוי המקום:

תצלום אוויר של מקום הפיצוץ: 

(מעבר לקו הרכס ובמדרון האחורי ניתן לראות מחסני תחמושת של האתר)

תצלום אוויר בו תוכלו לראות את גזרת המתחם אשר עוברת בתחומי המחצבה:

על פי התמונה קשה לקבוע במדויק האם העשן יוצא מהמחצבה או מאחוריה :

צוות המיפוי של האתר קובע בזהירות המתבקשת שהפיצוץ הינו מעבר למחצבה – קרי באזור המחסנים – אך לא ניתן לקבוע באיזה מרחק מעבר למחצבה.

תצ”א אזור המחסנים והמחצבה שבקרבת מקום:

(שטחי המחסנים הגדולים בצבע צהוב — המחצבה בצבע תכלת)

כשנתבקשו מומחי המיפוי של האתר לסמן את נקודת הפגיעה לפי מיטב הערכתם הם סימנו כך:

תצ”א של אזור המחסנים שנפגעו:

כתיבת תגובה