חיל האוויר המצרי מציין את ביצוען של 10,000 שעות טיסה למטוסי הקרב רפאל

הדובר הצבאי המצרי מסר כי חיל האוויר מציין את ביצוען של 10,000 שעות טיסה במטוסי הראפאל המצריים.

חיל האוויר המצרי מציין את יישום 10,000 שעות טיסה במטוסי ראפאל ברפובליקה הערבית של מצרים, בנוכחות נציגי חיל האוויר, חברת “דאסו תעופה” הצרפתית ומספר בכירים משגרירות צרפת בקהיר.

טקסי הציון החלו במצגת על חיל האוויר המצרי, ונציג חיל האוויר המצרי נשא נאום במהלכו העביר ברכות וברוכים הבאים לנוכחים, מה שמעיד כי חגיגה זו מדגישה את מידת שיתוף הפעולה הפורה בין חיל האוויר המצרי לבין צדדים צרפתיים, מה שתורם לחיזוק היחסים.

נציג חברת “דאסו תעופה” הצרפתית נשא אף הוא נאום במהלכו התייחס לעומק היחסים הדו-צדדיים המורחבים בין הכוחות המזוינים המצריים וחברת “דאסו תעופה” הצרפתית, ולשאיפתו לשיתוף פעולה משותף נוסף בעתיד. הוא גם שיבח את אנשי חיל האוויר המצרי ואת יכולתם לקלוט טכנולוגיית חימוש תעופה מתקדמת לביצוע המשימות המוטלות על ידם בשיטות המקצועיות העדכניות ביותר.

הטקס הסתיים בחילופי מגנים בין שני הצדדים. בטקס השתתפו מספר מפקדים בכירים משורות הכוחות המזוינים ומספר נציגים של החברה הצרפתית.

קרדיט: דפנס ערביכ   קרדיט לתמונה: חיל הים הצרפתי