עלייה בהעברת מטבע זר ע”י מצרים מחו”ל… 18.72 מיליארד דולר ב-7 חודשים

העברות מטבע זר ממצרים שעבדו בחו”ל במהלך התקופה מינואר עד יולי 2022 גדלו ב-22.6 מיליון דולר.

העברות מטבע זר של מצרים שעבדו בחו”ל במהלך שבעת החודשים הראשונים של 2022 היו בסך של כ-18.72 מיליארד דולר (לעומת כ-18.69 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה הקודמת).

במהלך יולי 2022 הסתכמו העברות מטבע זר ממצרים שעבדו בחו”ל בכ-2.38 מיליארד דולר (לעומת כ-2.79 מיליארד דולר ביולי 2021).

הבנק המרכזי של מצרים הצהיר כי העברות  של מצרים שעבדו בחו”ל במהלך שנת הכספים 2021/2022 עלו לשיא של כ-31.9 מיליארד דולר, עם קצב צמיחה של 1.6 אחוזים, בהשוואה לכ-31.4 מיליארד דולר במהלך שנת הכספים 2020/ 2021.

הבנק המרכזי הוסיף כי במהלך התקופה מאפריל עד יוני 2022, התשלומים גדלו ב-3.0% לשיא של כמעט 8.3 מיליארד דולר, לעומת 8.1 מיליארד דולר בתקופה המקבילה.

גם העברות מט”ז ממצרים העובדים בחו”ל גדלו ב-11 חודשים במהלך התקופה מיולי עד מאי 2021/2022, שהסתכמו בכ-29.1 מיליארד דולר, בשיעור גידול של 2.1% על בסיס שנתי, בהשוואה לכ-28.5 מיליארד דולר בהשוואה לתקופה מ- יולי עד מאי 2020/2021.

ההעברות של מצרים העובדים בחו”ל, במהלך חודש מאי 2022, הסתכמו בכ-2.4 מיליארד דולר, לעומת כ-2.6 מיליארד דולר במהלך חודש מאי 2021.

تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 29 مليار دولار خلال 2018

קרדיט: Levent-Agency ואלקבס