נתונים כוזבים? המשטר הסורי טוען כי אוכלוסייתו הגיעה ל-29 מיליון איש

ארגון מתאמי תגובה בסוריה – منسقو استجابة سوريا אישר כי המספרים שפרסם המשטר הסורי בנוגע למפקד האוכלוסין באזורי שליטתו, אותם חשף לקראת “בחירת חברי המועצות המקומיות בסוריה” המתוכננת ל-18 בספטמבר, הם לֹא נכונים.

“מינסטריון המינהל המקומי והסביבה” – “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” של המשטר הסורי קבע את מספר האזרחים בתוך הרפובליקה הערבית הסורית, אחרי  מפקד אוכלוסין שווה ערך ל-29,269,275.

“מתאמי התגובה” אמרו אתמול , יום חמישי, 4 באוגוסט, כי מה שמדהים הוא שהמשטר הסורי נכנס למחוזות, כפרים ועיירות רבות מחוץ לשליטתו, למפקד האוכלוסין וזיהה בתוכם מרכזי בחירות, לרבות. מחוזות אידליב, א-רקה וחלקים מאזורים אחרים כמו דיר א-זור, חמה, חסקה וחאלב.

הארגון ציין כי ישנם הבדלים משמעותיים בנתונים שהוציא המשטר הסורי בהשוואה לנתונים שפרסם האו”ם, בפער העולה על 7,207,640 מיליון בני אדם, שכן האו”ם מעריך שאוכלוסיית סוריה מונה כיום 22,061,635 מיליון.

על פי נתונים שפרסמו גופים בינלאומיים, ומאז 2011, ישנם יותר מ-6.6 מיליון פליטים מחוץ לסוריה, למעט האזורים שאינם בשליטת המשטר הסורי באזורי הצפון והמזרח השונים. לפיכך, הנתונים שפרסם המשטר הסורי אינם תקפים ואינם מבוססים על שום מסמך משפטי או מפקד אמיתי של האוכלוסייה המקומית.

הארגון ציין כי המשטר הסורי מנסה לפעול להגדלת מספר האזרחים הכללי באזורי שליטתו, על מנת לשרת נושאים רבים, ובעיקר קידום החזרת היציבות לסוריה, להנות מסיוע הומניטרי ובינלאומי, ומשיכת פרוייקטי פיתוח רבים לאותם אזורים.

credit: baladi news