מצרים רומזת לאו"ם על תגובה צבאית אפשרית נגד סכר הרנסנס באתיופיה

אתיופיה שלחה מכתב לרפובליקה המצרית ב-26 ביולי ועדכנה אותה כי תבצע את פעולת המילוי השלישית בעונת השיטפונות הנוכחית.

מצרים הגיבה היום במסר תוקפני במיוחד שנוסח בחריפות למועצת הביטחון של האו"ם כי "או שתקבלו את אחריותכם ותתערבו כדי לעצור את המהלכים החד-צדדיים של אתיופיה, או שמצרים תנקוט את האמצעים הדרושים כדי להבטיח ולהגן על ביטחונה הלאומי".

שר החוץ המצרי סאמח שוקרי פנה היום במכתב לנשיא מועצת הביטחון של האו"ם ודרש לרשום את התנגדותה של מצרים ודחייתה המוחלטת של המשך מילוי סכר הרנסנס של אתיופיה, באופן חד צדדי, ללא הסכם עם מצרים וסודאן, על מילוי והפעלת סכר זה, המהווה הפרה מפורשת של הסכם הצהרת העקרונות שנחתם ב-2015 והפרה חמורה של כללי המשפט הבינלאומי הקיימים והמחייבים את אתיופיה, כמדינה במעלה הזרם, שלא לפגוע בזכויותיהן של מדינות במורד הזרם.

סאמח שוקרי גם הדגיש בנאומו במועצת הביטחון כי בעוד שמצרים דבקה בצורך להגיע להסכם על סכר הרנסנס שייצג את האינטרסים המשותפים של שלוש המדינות, המדינה המצרית לא תסבול כל פגיעה בזכויותיה או בביטחון אספקת המים או כל איום על הזכויות של העם המצרי, על נהר הנילוס הנחשב כעורק חייו היחידים.

בהקשר זה, מסר הדובר הרשמי של סאמח שוקרי כי מצרים קיבלה מכתב מהצד האתיופי ב-26 ביולי לפיו אתיופיה תמשיך למלא את מאגר סכר הרנסנס בעונת השיטפונות הנוכחית, צעד שמצרים דוחה ורואה בו הפרת החובות המוטלות על אתיופיה על ידי המשפט הבינלאומי.

מצרים מדגישה את דרישתה מאתיופיה להיות אחראית ולציית לכללי המשפט הבינלאומי ולעקרונות המסדירים דרכי מים חוצות-מדינות. הרפובליקה הערבית של מצרים שומרת לעצמה את זכותה הלגיטימית ,המובטחת באמנת האו"ם, לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח להגן על הביטחון הלאומי שלה , לרבות מפני כל סיכונים שאתיופיה עלולה לגרום בעתיד בכך שהיא נוקטת צעדים חד-צדדיים.

כותרת התמונה: "הטיל המצרי שיהרוס את סכר הרנסנס האתיופי"

הטיל המצרי שישמיד את סכר הרנסנס

קרדיט: https://www.defense-arabic.com/