אונר”א מפסיקה את הסיוע הכספי לפלסטינים- סורים המגיעים ללבנון

סוכנות הסעד והעבודות של האו”ם לפליטים פלסטינים במזרח הקרוב (אונר”א) הודיעה כי הפסיקה לרשום פליטים פלסטינים המגיעים מסוריה ללבנון.

הסוכנות אמרה, ב-28 ביולי, כי פליטים פלסטינים שייכנסו ללבנון מסוריה החל מה-1 באוגוסט 2022 לא יהיו זכאים לסיוע כספי תקופתי.

היא נימקה את ההחלטה על מחסור חריף בכסף, מה שמונע ממנה להעניק סיוע כספי לפלסטינים-סורים החיים כיום בלבנון.

היא הוסיפה כי כל הפליטים הפלסטינים-סורים בלבנון, מה-1 באוגוסט הבא, יהיו זכאים לקבל את כל שאר שירותי אונר”א, לרבות חינוך, בריאות וטיפול רפואי.

היא הצהירה כי פליטים שיגיעו מאוגוסט הבא יוכלו להירשם באונר”א בלבנון כדי לקבל שירותי בריאות וחינוך “ללא מזומן”. בין אם נרשמו בסוריה או בלבנון במהלך שהותם בלבנון, והמימון שלהם יישאר בסוריה מבלי שיועברו ללבנון.

יילודים ממשפחות פלסטיניות-סוריות הרשומים כיום באונר”א בלבנון ימשיכו ליהנות מסיוע כספי תקופתי.

נישואים חדשים של פלסטינים מסוריה הרשומים במקור באונר”א בלבנון יירשמו והם יקבלו סיוע כספי קבוע.

יום העבודה האחרון של הארגון לפני יישום צעד זה יהיה יום שישי, 29 ביולי 2022, במהלכו הם יבקרו משפחות פלסטיניות-סוריות הנהנות כעת מסיוע כספי.

במקרה שהמשפחה לא נוכחת, היא תסגור את התיק שלה, ואם הכסף לא יימשך מספק השירות מבלי ליידע את אונר”א על ​​הסיבה, תיק הפליטים יושעה.

UNRWA | United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees

קרדיט: בלדי ניוז    קרדיט לתמונה: ארגון אונר”א ואלג’זירה