"E-127": התוכנית הסודית של ארה"ב למלחמות פרוקסי – חלק ב'

מלחמות פרוקסי של אמריקה במזרח התיכון באמצעות תוכנית E 127

בכיר לשעבר במשרד ההגנה האמריקני, שביקש לא להזכיר את שמו, אישר את קיומו של עותק של תוכנית E -127 בעיראק ובתימן. מהמסמכים שהושגו גם עולה כי בשנת 2017, כוחות ארה"ב בתוניסיה הכשירו גורמים מקומיים במדינה זו לבצע פעולות צבאיות. מסמך נוסף המפרט את התוכנית הסודית הזו נחשף לאחרונה וקובע כי ארה"ב שולחת את הנציג שלה וכוחות מאומנים לאזורים בלתי נגישים ברחבי העולם. המידע הכלול במסמך זה שפורסם על ידי אתר American Interest הוא כדלקמן:

א) הקצאת תקציב לא מוגדר לתוכנית הסודית E -127 , המאפשרת לקומנדו האמריקאי להכשיר כוחות זרים או כוחות בעלי ברית עם ארה"ב ברחבי העולם בתואנה של לחימה בטרור לביצוע פעולות צבאיות בהתאם למטרות ארצות הברית. כמובן, אין מידע רב על המשימות, מקום הימצאם ומטרותיהם של כוחות אמריקאים אלה וכן על הכוחות הזרים המשתפים איתם פעולה, ומידע אודותיה אינו זמין לגורמים רשמיים של מחלקת המדינה או חברי הוועדות הראשיות בקונגרס.

ב) בתוכנית סודית זו נאמר כי על האמריקאים מוטלת המשימה לממן, לחמש ולהכשיר כוחות זרים במדינות בהן הם מבקשים לבצע פעולות צבאיות, אך בניגוד לנהלים הלוגיסטיים הרגילים, כוחות אלו נשלחים לסייע לכוחות אמריקאיים הפועלים למען מטרות ומשימות אמריקאיות. בכיר לשעבר בפנטגון אומר, " נראה שהמשתתפים בתוכנית E -127 ממלאים את הפערים והמשרות הפנויות עבור אמריקאים בפעולות הרצויות של המדינה הזו".

ג) תכנית זו ידועה בשם "127 – הד " בעגה הצבאית, שכן היא משיגה את מטרותיה של מדינה זו במלחמות פרוקסי מבלי לסכן את חייהם של החיילים האמריקאים.

ד) עלות תכנית זו ופעולותיה בשנים 2017 עד 2020 הסתכמו בכ-310 מיליון דולר, חלק קטן מתקציב הוצאות הביטחון של ארה"ב בשנים אלו.

"אני מאמין שהתוכנית הזו היא בעלת ערך רב לארה"ב ומספקת את האמצעים הדרושים להשגת מטרות של ארה"ב באמצעות שימוש בקבוצות מקומיות במדינות שונות", אמר גנרל ווטל. התוכנית נבחנה לראשונה בשנת 2017, כאשר טרוריסטים הרגו ארבעה חיילים אמריקאים בניגריה, אז טענו סנאטורים כי הם אינם מודעים לפעולות הצבא האמריקאי בניגריה.

בעבר, מסמכים ממבצע 127 E פורסמו בקמרון. בחמש השנים האחרונות, הבית הלבן שתק בנוגע לדיון בתוכנית זו ובפעולותיה מחוץ לאזורי מלחמה, וכאשר חבר במועצה לביטחון לאומי של ארה"ב שאל על התועלת של תכנית E -127 , דובר המועצה השיב: "התוכנית מקושרת למשרד הביטחון". כמובן, הפנטגון סירב להעיר הערות כלשהן בהקשר זה והכריז כי המידע על תכנית 127 E הוא מסווג ולא ניתן לחשוף אותו.

"E-127" התוכנית הסודית של אמריקה למלחמות פרוקסי מהמזרח התיכון לאפריקה

קרדיט : אלואקת