צה"ל: חטיבת התקיפה – "מפינצטה למצ'טה"

חטיבת התקיפה הוקמה בשנת 2019 כחלק מהתוכנית הרב שנתית "תנופה", ונועדה לשימוש תפיסת "מהפעלה לניצחון".

תפקידה העיקרי של החטיבה בשגרה הוא הנגשת יכולות התקיפה בכלל הזרועות לקצה המבצעי.

בחירום מתפקדת החטיבה כמכלול תקיפה מטכ"לי, ותפקידה לתעדף ולאשר את משימות התקיפה של צה"ל – מעבר מתקיפה כירורגית לתקיפה רובסיטית, הכוללת אלפי מטרות ביממה.

תפקידה הנוסף הוא להכווין את תכנית איסוף המידע, (המאפשרת לייצר את המטרות) בהתאם למשימות התקיפה שהוטלו עליה. כמו כן, החטיבה מתאמת ושולטת מערכתית במאמצי התקיפה בכלל הזירות בו זמנית.

בנוסף אמונה החטיבה למימוש מדיניות והנחיות הרמטכ"ל במאמץ התקיפה הכולל. כך לדוגמא פעלה החטיבה למימוש החלטת הרמטכ"ל לתקיפת מטרות צבאיות בבניינים רבי קומות ומטרות חמאס בתוך מוסדות שלטון, במהלך מבצע שומר החומות.

חטיבת התקיפה מהווה הזדמנות משמעותית לקידום יכולות התקיפה במסגרת התמרון בכלל הזירות ובתוך כך בשילוב אש האווירית, היבשתית, הימית ובמימד הסייבר. זאת באמצעות יצירת תהליכים מבצעיים משולבים והקצאת חימוש ותקיפה אווירית במסה גדולה ובעיתוי סמוך לתמרון.

קרדיט: ערוץ הטלגרם  המוח'אבראת   קרדיט לתמונות: צה"ל