הרצאה: זרקור על אגף המודיעין בצה”ל–פרק ג “לוחם” במדור מצרים 1964-1963

ד”ר אורי מילשטיין, מנהל אתר “לעומק עם אורי מילשטיין”, קיים סדרת מפגשים שבהם הוא משוחח על אגף המודיעין בצה”ל עם סא”ל (בדימוס) אלי דקל. דקל שירת כ־30 שנה בחטיבת המחקר באגף המודיעין, כ־20 שנה מתוכן בשירות קבע. את רוב שירותו עשה בגוף שעסק, בין היתר, במחקר אפשרויות התנועה שלא על גבי צירים (עבירות) ובחקר מערכות תשתית בארצות ערב לצורך גיבוש הערכת המצב הלאומית ולהכנת בנק המטרות האסטרטגיות של צה”ל. במהלך שירותו הממושך השתתף דקל ברבות ממלחמות ישראל, וצבר תובנות רבות באשר להישגי המודיעין ולכשליו. סדרת הרצאות זו מבוססת על ספרו “מודיעין תלוש מהקרקע – הצלחה וכישלון בעבודת המודיעין הגאוגרפי”.

בפרק ג’ שלפניכם דקל מסביר את תפקידי החיילים והקצינים במדור לחקר התשתיות במדור זירתי בענף מחקר השטח. במהלך השיחה פורס דקל את עיקרי מחקרי הייסוד והפעילות המבצעית בשנים 1967-1962 (עד ערב מלחמת ששת הימים).

ההרצאה:

קרדיט: סא”ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב