המכלית האיראנית הדולפת "צאפר" העוגנת בצפון תימן הפכה לפצצת זמן

המכלית האיראנית צאפר שיצא מכלל שרות ועוגנת מול חוף אלחודיידה שבצפון מערב תימן בים האדום דולפת מאוד והחשש שהיא תתפוצץ ותמיט אסון אקולוגי כפי שלא נראה מעולם עד כה באזורנו

תמונה