One thought on “האתרים שהותקפו בסוריה ומיוחסים לישראל מאז שנת 2015-מפה

  • 30/04/2018 at 11:06
    Permalink

    יש פה כ 3 תקיפות מעניינות במידה והערכות נכונות והם – דיר אז זור , T4 , ומערכת ההגנה אווירית כל השאר פחות מוכרים לי .

    תרגום שלכם יעזור .

כתיבת תגובה