שרותי הביטחון המצריים תפסו מיליוני דולרים בדירת פעילי האחים המוסלמים

שירותי הביטחון המצרים הצליחו לפשוט על דירה בה מצאו חדר סודי המשמש ככספת להסתרת כסף, בו מצאו את הסכום של 8 מיליון וארבע מאות אלף דולר, ועוד כמה מטבעות, כמו גם מסמכים השייכים לגופים הכלכליים שבבעלות ארגון האחים המוסלמים כמו כן נתפסה כמות תחמושת. ננקטו האמצעים החוקיים הדרושים.

זאת לאחר שמשרד הפנים המצרי הודיע ​​ביום חמישי על סיכול תכנית שמטרתה היתה להחיות את פעילות האחים המוסלמים ולמצוא מקורות מימון לפעילות הטרור שלה.

אנשי עסקים מעורבים

המידע גם הצביע על כך שפעיל האחים, יחיא מהראן עותמאן כמאל אל-דין, מילאותפקיד בולט בתוכנית זו, כאחת הזרועות העיקריות של מנהיג האחים הכלוא ספואן תאבט.

וזה הוסיף כי ספואן תאבט, מנהיג האחים הכלוא, איפשר למהראן לנצל את חברותיו בהעברת והסתרת כספי הארגון והשקעת תשואותיו לטובת פעילות הטרור שלו בניסיון לעקוף את מנגנוני השמירה שהופעלו נגד הגופים הכלכליים בבעלות הקבוצה.

תמונות: ממשלת מצרים