ולפתע פוטרו 13,000 מורים סורים בטורקיה

משרד החינוך הטורקי הודיע ​​ל -13,000 מורים סורים על ההחלטה להפסיק את עבודתם ולפטרם, לאחר שנים של שירות בתחום החינוך בבתי ספר ציבוריים.

מקורות בתקשורת אמרו כי המשרד הודיע ​​למורים על החלטת הפיטורים באמצעות הודעה קולקטיבית שהעביר באפליקציית "ווטסאפ", והסביר כי הסיבה להחלטה זו היא קטיעת התמיכה הפיננסית של אירגון האו"ם –  יוניס"ף.

על פי המקורות, לפני חודש וחצי המשרד שלח קישור למורים ולמורות להירשם למקצועות שהם שולטים בהם, מבלי לספק להם הסברים כלשהם לגבי הסיבות להליך זה.

המקורות הוסיפו כי לאחר חיפוש הסיבות, נמצא כי צעד זה מהווה הקדמה להחלטה לפטר מורים סורים מבתי הספר הציבוריים, וניסיון למצוא עבורם הזדמנויות עבודה כך שימנע כל תגובה אגרסיבית מצדם.

ראוי לציין כי המורים המפוטרים החלו באיסוף חתימות ביום חמישי בבוקר על עצומה שהוגשה לאיחוד האירופי וביקשה ממנו לספק תמיכה לרשויות האחראיות להם בטורקיה, ולחתום חוזי עבודה בפיקוח האיחוד, תוך הבטחת זכויותיהם ולספק להם את כל הערבויות הראויות להם כמורים.