ה-BBC בתמונות השוואה של אזורים באלרוטה המזרחית המדגישים את ההרס העצום

רשת החדשות האנגלית – ה- BBC מפרסמת תמונות השוואה של אזור אלרוטה המזרחית שעברה בתקופה האחרונה הפגזות והפצצות קשות ביותר .

Image of damage in Eastern Ghouta, Damascus

תמונות ההשואה של שטחים בתוך האזור כפי שצולמו בשנת 2014 לעומת מה שצולם בשנת 2018 . 

שכונת ג’ובר:

אוגוסט 2013 לעומת פברואר 2018

Satellite image shows part of the residential neighbourhood of Jowbar in 2013

Satellite image shows many buildings have been destroyed in the residential neighbourhood of Jowbar

שכונת דומא:

דצמבר 2014 מול פברואר 2018

Residential area between Jobar and Douma

Trenches and destruction in residential area between Jobar and Douma

 

כתיבת תגובה