מלאי ראשי הנפץ הגרעיניים בעולם לשנת 2018.ישראל במקום ה-8

פדרציית המדענים האמריקאים – (Federation of American Scientists) – פרסמה את הערכתה באשר למצבת ראשי הנפץ הגרעיניים לשנת 2018 .

להלן רשימת המדינות בעולם שלרשותם ראשי נפץ גרעיניים ומספרם:

*- רוסיה וארה”ב – לכל אחת כ-6600 ראשי נפץ גרעיניים.

*- צרפת – 300 ראשי נפץ גרעיניים.

*- סין – 270 ראשי נפץ גרעיניים.

*- אנגליה – 215 ראשי נפץ גרעיניים.

*- פקיסטן – 140 ראשי נפץ גרעיניים.

*- הודו – 130 ראשי נפץ גרעיניים.

*- ישראל – 80 ראשי נפץ גרעיניים.

*- צפון קוריאה – 20 ראשי נפץ גרעיניים.

 

כתיבת תגובה