קריאה לארדואן לקדם חוק האוסר על מריחת שומן חזיר על פירות וירקות

קריאה לארדואן ,נשיא טורקיה, קדם בפרלמנט חוק האוסר על מריחת שומן חזיר על פירות וירקות

ערוץ המסחר החקלאי בין טורקיה למדינות אחרות בא לביטוי לא רק בעגבניות, כי אם בעוד פירות וירקות.

לאחרונה, פנה איש העסקים ישראלי ,ברוך ליוייב, בקריאה לנשיא טורקיה טאיפ ארדוואן, לקדם בחקיקה מניעת מריחת שומן חזיר על פירות וירקות, וזה בעקבות השמועות בשווקי טורקיה, שיש היתכנות למצב כזה, כמו שיש חשש כזה במדינות אירופה.

לדברי ברוך ליוייב, מכיוון שטורקיה מדינה מוסלמית, עלולים אנשים לחשוב שאין בשר לבן בשווקים, דבר שהוא לא נכון בפני עצמו, ולכן החשש מהמכשלה הזאת של מריחת שומן חזיר על פירות וירקות בטורקיה קיים.

ומכיוון שהפירות והירקות עלולים להיות על שולחן יהודי שנזהר מאיסור זה של חשש שומן בשר לבן, חשוב שמשרד החקלאות הטורקי יתחשב ברגשות הצרכנים היהודים.

5-A-Day” | The PediaBlog