סעודיה הצליחה להשמיד בתימן משגר טק"ק כבד בשלב ההכנות לשיגור.

[img attachment=”15039″ /]

אומרים שהחיזבאללה והאירנים משתמשים בתימן כשדה אימונים בתנאי אמת לקראת הקרב הגדול עם ישראל.

הם משגרים טילים כבדים ארוכי טווח לעבר מטרות רחוקות, יורים טילי חוף-ים לעבר מטרות בים האדום , מפעילים מתקנים ואמצעי מודיעין חדישים לאיסוף מידע טקטי , מפעילים כטב”מים לאיסוף מידע טקטי בשדות קרב פעילים , מנהלים לחימת גרילה נגד צבאות סדירים וכל מה שצריך על מנת להכין עצמם למערכה הגדולה נגד ישראל.

מנגד גם בנות הברית בהובלת סעודיה הנלחמים לצד ממשלת תימן הלגיטימית נגד המורדים החותים ויועציהם האירנים, מפתחים אף הם יכולות לחיסול האיום האירני.

סעודיה ובעלות בריתה נעזרים במדינות מערביות שונות על מנת לפתח ולשכלל תורות לחימה חדשות נגד מערכות הנשק המופעלות נגדה משטח תימן.

לא רק איסוף מודיעין ובניית בנק מטרות על הכוונת שלהם, הסעודים מנהלים מאמץ מערכתי נרחב לנסות ולאתר ירי טילים בליסטים לעבר שטחם עוד בשלב ההכנות לשיגור.

על מנת לשגר טיל בליסטי יש להכין את המשגר במרחב השיגור זמן מה לפני הירי .

מאמץ מודיעיני נרחב מתבצע לסיכול ירי שכזה.

לפני 5 ימים מאמץ זה הביא לפירות נאים.

מערכות מודיעין של מדינה מערבית הצליחה לאתר, באמצעי זיהוי מתקדמים, משגר טיל סקאד שהובא למרחב שיגור ליד שדה התעופה של עיר הנמל חדיידה, הנמצאת בצפון תימן לחופי הים  האדום.

[img attachment=”15044″ /]

הצוות החות’י, המלווה במדריכי חיזבאללה , החל להכין את המשגר לקראת ירי.

המידע על ההכנות הועבר ומטוסי קרב סעודים שפטרלו באוויר בגזרה הופנו לאתר השיגור. ביעף הפצצה מוצלח הצליחו המטוסים הסעודים להשמיד את המשגר ולקטול את כל צוות השיגור על הקרקע שמנה לפחות 8 אנשים . 

סעודיה טוענת כי הטיל האירני היה מיועד לפגוע בנמל מוחא בפתחת ים סוף צפונית למעבר באב אלמנדב הנמצא בשליטת סעודיה וממשלת תימן הלגיטימית.

כתיבת תגובה