הפנטגון:מחצית מסד"כ ה-אפ 35 אינם מבצעיים ולא כשרים לקרב.

סוכנות הידיעות האמריקאית-בלומברג מדווחת על פי דו"ח פנימי של הפנטגון כי כל המאמצים לשפר את ביצועי מטוס הקרב החדיש,האף-35 -הופסקו בשל מספר בעיות בלתי פתירות לעת עתה.

לדברי רוברט בלר – ראש מחלקת הבדיקות הצבאיות בפנטגון " כמחצית מסד"כ מטוסי האף-35 אינו מבצעי ולמרות הגידול במספר מטוסי האף -35 שיצאו מקו היצור,משנת 2014 ,  עדיין לא הצליחו להגדיל את אחוז המטוסים המבצעיים. עדין כ-1000 באגים העלולים להשפיע על מוכנותו המבצעית של המטוס – לא תוקנו.

إف 35

לדוגמה מטוסי ה- F-35B ו F-35C לא יכולים עדיין לתדלק באוויר וכן קסדת הטייס המציגה נתוני טיסה ומטרות אינה מתפקדת כראוי.
למרות הבעיות משרד ההגנה האמריקאי מתכונן להאיץ את קצב ייצור המטוס למרות הבעיות שזוהו ועדיין לא תוקנו.