מצגת-אבדות השריון הסורי במהלך שנת 2017.

מכון נורס ללמודי בטחון סיכם את אבדות צבא סוריה בשריון . המידע נאסף מסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות ומעדי ראיה שעדותם נמצאה מוצקה.

על פי המצגת שהפיץ מכון נורס עולה כי במהלך שנת 2017 איבד צבא סוריה 466 טנקים מסוגים שונים, סד”כ הנאמד ביותר מדיויזיית שריון תקנית . 

המצגת מפרטת כי 344 טנקים הושמדו לחלוטין , 87 טנקים נפגעו והושבתו מפעילות וכי 35 טנקים נלקחו שלל על ידי כוחות המורדים . 

המצגת גם מפרטת היכן בדיוק הושמדו טנקים אלו . 

 

כתיבת תגובה