סודן מסרה אי בים האדום לטורקיה לבניית בסיס ימי.

 

על פי ההסכם סודן מסרה לטורקיה את האי סואכין – سواكن  שליד פורט סודן בים האדום כדי שתבנה עליו בסיס ימי צבאי. במסגרת הסכם זה תבנה גם טורקיה מפעל להרכבת מכוניות בסודן .

מצרים וסעודיה ומדינות המפרץ להן יש פעילות ימית צבאית נרחבת בים האדום  כלל אינן מרוצות מהסכם זה .

מצגת הנמלים הימים הצבאיים במצרים :

 

 

כתיבת תגובה