Site icon Nziv.net

המורדים כופים אזור איסור טייס מעל קונייטרה והמשך קרבות באזור בית ג'ן

מזה שבועיים ויותר מקיים צבא סוריה מאמץ צבאי רב כדי לכבוש את הכיס הנצור באזור בית ג'ן שבמחוז קונייטרה הצפוני.

https://nzivnet.com/articles/13709

מאז תחילת חודש דצמבר ,לאחר שמסוק קרב סורי הופל באזור בית ג'ן שליד קונטרה מטיל נ"מ של המורדים לא חידש חיל האוויר הסורי את טיסותיו באזור. במקום זאת הוא שולח מזל"טים כדי לסייע לכוחות התוקפים להתקדם עם מידע טקטי בזמן אמת. הבוקר הופל מזל"ט סורי בשמי בית ג'ן .

בינתיים ממשיך צבא סוריה במתקפות לעבר הכפר מע'ר אלמיר הנמצא מזרחית לבית ג'ן  אך מגננה עיקשת של כוחות המורדים באזור הודפת אותם שוב ושוב.

אזור מע'ר אלמיר:

במקביל מפעיל צבא סוריה כוחות ארטילריים שונים באזור ומכסה באש קבועה את כל האזור על מנת למנוע תנועת תגבורות בין העמדות . כמו כן תפסו חוליות של צבא סוריה אזורים שולטים ומכסים באש את כל צירי התנועה שבתוך הכיס הנצור ובכך מונעים תנועות של הכוחות בתוך האזור עצמו.

מצגת הקרבות בכיס הנצור של בית ג'ן

[img attachment="13820" /]

*- סרטון-הקרבות מהיום באזור מע'ר אלמיר:

מפת חזית הגולן כולה:

[img attachment="13819" /]

 

Exit mobile version