רשימת המדינות עם מספר האסירים הגבוה ביותר.

לא צריך לנחש הרבה,כולם כבר יודעים כי מספר האסירים הגדול ביותר בעולם נמצא דווקא בדמוקרטיה הגדולה בעולם – ארה”ב.

יחסית ל-300 מיליון תושבים – מוחזקים בבתי הכלא בארה”ב יותר מ-2 מיליון אסירים . דמוקרטיה כבר אמרנו?

אירן שכולם אוהבים לסנוט בה ולהגדירה דיקטטורה חשוכה מחזיקה יחסית למספר תושביה אותו יחס של מספר אסירים . 

צרפת,ארץ האחווה והשיוויון והצדק, אפילו לא נמצאת בעשירייה הראשונה.

וישראל ? גם לא בעשירייה . ישראל נחשבת ארץ של רחמנים בני רחמנים . ומה עם דברי חז”ל – “כל החס על רשעים-מתאכזר לצדיקים” ? 

מה זה אומר ? האם למי שיש יותר אסירים הצדק במדינתו יותר חזק ? אין שום כללים ולא ניתן ללמוד כלום .

להלן טבלת המדינות ומספר האסירים המוחזקים בבתי הכלא שלה:

כתיבת תגובה