ישראל ממשיכה בפעולות חשיפת שטחים נרחבת מול כפרי החיזבאללה בדרום לבנון

דחפורים ישראלים ממשיכים בעצם ימים אלו  בעקירת מאות עצים במאמץ של חשיפת שטחים נרחבים בקרבת גדר הגבול הטכנית עם לבנון באוזר – חלת ורדה  – خلة وردة  – מערבית לעיירה עייתא אלשעב- عيتا الشعب  שבשליטת החיזבאללה בדרום לבנון .

 

כתיבת תגובה