Geolocation:התמצאות במרחב במתקן אימונים של צבא טורקיה.

צבא טורקיה מפרסם תמונות על הפעילות הצבאית שלו .

קבוצת מומחים למידע גיאוגרפי המביאים לידיעת הקוראים זיהוי המרחב בו צולמו התמונות , מביא הפעם תמונת אתר האימונים של צבא טורקיה ב- Isparta  בו מודגם תמונה שפרסם צבא טורקיה ותמונות המרחב בו נמצא המתקן על פי מפות של גוגל.

התמונות הקטנות שבתוך התמונות הגדולות הינן התמונות שהצבא פרסם תוך ציון מקומות ייחוס יחסית לתמונה הגדולה

כתיבת תגובה