Site icon Nziv.net

הקורונה שוחקת את הלימודים במוסדות החינוך

העיתון הכוויתי, אל-ג'רידה, פרסם קריקטורה המדגישה את בעיות החינוך מרחוק וחוסר המחויבות של התלמידים לנושאי בית הספר, שכן ישנם יותר ממיליארד וחצי תלמידים בכל הגילאים המושפעים משיטת החינוך בבתי הספר שלהם ברחבי העולם עקב מגיפת קורונה, שהפכה את החינוך מרחוק לאופציה בלתי נמנעת .

 

Exit mobile version