Site icon Nziv.net

תופעה-שודדים עתיקות מאתרים יהודים בצפון אפריקה ומוכרים באירופה

Working Title/Artist: Bowl fragment with Menorah, Shofar, and Torah Ark Department: MED Culture/Period/Location: Present-day Italy (Rome) HB/TOA Date Code: 05 Working Date: 4th c. mma slide med. c-5852 scanned by film & media 3/14/00

איחוד "קהילת החרדים התוניסאים" בצרפת, פונה לרשויות בגרמניה וצרפת, שייצאו בקריאה לא לשתף פעולה עם שודדי עתיקות מאתרים יהודים בצפון אפריקה.

במדינות תוניסיה, אלג'יר, ולוב, בצפון אפריקה, היו קיימות קהילות יהודיות מהעתיקות בעולם, שחלקם עוד מחורבן בהמ"ק הראשון, וקיימו חיי קהילה יהודים פורחים שמרכזם התורה והמצוות.

נכון להיום, קיימים בצפון אפריקה, אתרי מורשת יהודים גדולים במיוחד, בחלקם בתי כנסת עתיקים מאוד בני אלפי שנים, העומדים על מקומם, לצד בתי הכנסת האחרים שעדיין יש קהילות שמתפללים ולומדים במקום.

לצד כל זה, יש רחובות שלמים בהם היו גרים יהודים שברובם הגדול עשו עליה לישראל, והיו להם מוסדות תורה גדולים, בתי מדרש, וחיי קהילה משגשגים, שלא מן הנמנע אוצרים בתוכם עתיקות בעלי חשיבות רוחנית גדולה.

לאור המצב הרעוע בצפון אפריקה, הן בגלל מאבקי מליציות, והן בגלל חוסר היציבות האזרחית, קיים חשש גדול ששודדי עתיקות מנצלים את המצב, ומגיעים לאזור.

איחוד "קהילת החרדים התוניסאים בצרפת", קורא לרשויות בגרמניה וצרפת, לקדם קריאה פרלמנטרית אצלם, לא לשתף פעולה עם אותם גורמים העלולים לשווק במדינתם עתיקות ממורשת יהודים מצפון אפריקה, ואם הגיע לידם מידע בנושא, להשתדל להחזיר את החפץ או העתיקות לקהילות או לבעלים היהודי שלהם.

וזה בהמשך, לפניות בעבר, של "איחוד קהילת החרדים התוניסאים" בצרפת, לגורמים דיפלומטים, לחזק את השמירה והאבטחה, באתרי המורשת היהודית, בבתי הכנסת, ובתי העלמין, בתוניסיה, אלג'יריה, ולוב.

 

Exit mobile version