מלחמת יום הכיפורים 1973:תצ"א אזור פינוי פצועי צה"ל וחלליו.תמונה קשה.

תצלום אוויר ,מזמן מלחמת יום הכיפורים-אוקטובר 1973 – שבוצע על ידי מטוס קרב מצרי מדגם המיוחד לביצוע טיסות צילום ושצלו נראה בחלק העליון של התמונה העליונה ,כשהוא עובר מעל אזור בו רוכזו פצועי צה”ל שנפגעו בהפצצת חיל האוויר המצרי עליהם ,כשהם מחכים לפינוי על ידי מסוקים (מסומנים בחיצים שחורים בצד השמאלי של התמונה העליונה).

כמו כן נראים מספר רב של גופות חללי צה”ל, שנהרגו בקרבות בסיני ,שהוטמנו בבורות פתוחים, ושנהרגו אף הם בתקיפות אוויריות מצריות קשות באזור.

הגופות הונחו בבורות פתוחים,כל אחד בבור משלו,לקראת פינויים לישראל והבאתם לקבורה ארעית. רק שנה מאוחר יותר הובאו גופות חיילי צה”ל למנוחת עולמים בקבר ישראל של קבע.

No automatic alt text available.

כתיבת תגובה