יום הזעם הסורי בתמונות.

העם הסורי קבע את היום כיום הזעם הסורי במחאה על הטבח שעושים בהם כבר כמה שנים מבלי שהעולם יפצה פה.

היום יצאו תושבי סוריה להפגנות ועצרות מחאה , אך לא רק . בכל מקום באירופה בו נמצאים פליטים סורים היו הפגנות.

התמונות:

באוסטריה:

צפון סוריה:

 

כרזות:

כתיבת תגובה