שלטון הבערות:דאעש קונייטרה פרץ לבתי ספר ושרף ספרי לימוד.

התקופה שלפני עליית מוחמד ודת האיסלם נקראה “תקופת הבערות” – אלג’הילייה.

עוד אז ידעו הערבים כי ההשכלה מסכנת את שלטון העריצים ועשו הכול כדי שבני עמם יישארו נבערים מדעת.

וגם היום זה נמשך בחלקים מהעולם המוסלמי “הנאור”.

דאעש קונייטרה המוכר גם כ-“ג’ייש חאלד בן ואליד” ,הפרוש לאורך גבול הגולן הדרומי ,משליט את שלטון ה”שריעה” במחוזו וכבר הודיע כי הוא מתנגד לפתיחת שנת הלימודים החדשה.

נשים באזורים אלו התאגדו ויצאו להפגנות סוערות במחאה נגד הוראה זאת.

ולמרות התנגדות המיליציות של דאעש שנת הלימודים נפתחה.

אתמול, החליטו בדאעש לבוא בחשבון עם הסטודנטים בעיר המחוז – טסיל והסתערו על בתי הספר והכריחו את כל הסטודנטים לשרוף את כל ספריהם. 

השלב הבא יהיה כנראה ניתוק הראש מהצוואר כדי שהחומר הלימודי לא ייקלט אצלם.

תקופת הבערות יודעת ימים טובים!

כתיבת תגובה