תוניסיה דחתה יוזמה לנורמליזציה עם ישראל

ביירות, לבנון (12:00) – ממשלת תוניסיה אישרה שלשום כי היא אינה מעוניינת לקשור קשרים דיפלומטיים עם ישראל, וציינה כי שינוי עמדותיהן של מדינות אחרות כלפי נורמליזציה עם תל אביב לא תשפיע על עמדתה הנחרצת בנושא הפלסטיני.

משרד החוץ התוניסאי הצהיר ,בהצהרה שהתקבלה במערכת העיתון הרוסי –  ספוטניק , כי  “כל הטענות המסתובבות בדבר האפשרות לכונן יחסים דיפלומטיים בין תוניסיה לישראל אינן מבוססות.”

הם הסבירו כי מה שמנסים להשיג סותר לחלוטין את עמדתה הרשמית והעקרונית של הרפובליקה של תוניסיה בתמיכה בעניין הפלסטיני הצודק, ותמיכה בזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני.

ההצהרה הדגישה את עמדתו הנחרצת של נשיא הרפובליקה, קיס סעיד, שאמר בכמה הזדמנויות כי זכויותיו של העם הפלסטיני אינן ניתנות לערעור ובלתי מתקבלות, ובראשן זכותם להגדרה עצמית והקמת מדינה עצמאית ובירתה אל-קודס אל-שריף (מזרח ירושלים).

ההצהרה ממשיכה: “עמדה עקרונית זו נובעת מרצונו של העם התוניסאי ומבטאת את מה שהוא מרגיש במונחים של סולידריות ותמיכה מוחלטת בזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני, שהובטחו לו על ידי התייחסויות והחלטות בינלאומיות שונות של האומות המאוחדות וגופיה השונים, במיוחד מועצת הביטחון של האו”ם והאסיפה הכללית, כפי שאומצו על ידי ארגונים בינלאומיים רבים. ואזוריים אחרים. ”
במשרד הדגישו כי: לא ניתן לכונן שלום צודק, מתמשך ומקיף באזור ללא יישום החלטות בינלאומיות לגיטימיות הנוגעות לזכויות העם הפלסטיני להשיב את אדמתו ולהקים את מדינתו העצמאית.
בהודעה נאמר עוד כי “מכיוון שתוניסיה מכבדת את עמדותיהן הריבוניות של מדינות שונות, היא מאשרת כי עמדה זו קבועה ועקרונית, ושינויים בזירה הבינלאומית לעולם לא ישפיעו על מדיניותה וזאת בהתייחס לכמה מדינות ערביות שהחלו מקיימות יחסים עם ישראל.

Tunisia firmly rejects normalization with Israel