מצגת אינפוגרפיק:טווח סד"כ טילי הקרקע-קרקע של אירן.

המכון הסורי ללימודים למחקרים-נורס הכין מצגת אינפוגרפיק המפרט על גבי מפת האזור את טווח פגיעתם של טילי הקרקע-קרקע השונים שברשות אירן.

כפי שניתן לראות מהמצגת רק הטק”ק המצוינים בטבלה במספרים מ-6 עד 9 מסוגלים להגיע לשטח ישראל .

כתיבת תגובה