Site icon Nziv.net

חיל הים המצרי קבל קורבטה חדישה מצרפת.

זה היה צפוי כבר זמן רב.

טקס קבלת הקורבטה החדשה שנבנתה במספנות בצרפת ונמסרה לנציגי חיל הים המצרי היתה  לפני מספר שבועות בנמל צרפתי.

אתמול הגיעה אניית המלחמה החדישה בעלת מאפיינים חמקניים (פרופיל נמוך במערך הגילוי הרדארי) לנמל אלכסנדריה ונתקבלה בטקס רב רושם .

מצרים בונה כרגע עוד 3 אניות דומות בידע וברישיון צרפתיים.

 

ואלו הכלים הימיים החדשים שמצרים קבלה אך לאחרונה:

 

Exit mobile version