עידכון סד"כ חיל האוויר הרוסי בשדה התעופה חמימים בצפון סוריה.תצ"אות.

מתמונות לוויין עדכנית לתאריך 15-7-2017 של שדה התעופה חמיימים באזור לטקיה המשמש בלעדית את חיל האוויר הרוסי עולה כי סד"כ הכוח האווירי שלה בנקודת הזמן הוא כדלקמן:

*- 11 מטוסי סוחוי-24.

*- 3 מטוסי סוחוי 23.

*-  3+6 מטוסי סוחוי 2735 .

*- 4 מטוסי סוחוי 30.

*- 6 מטוסי סוחוי 34.

סה"כ: 33 מטוסי קרב רוסיים.

 

כתיבת תגובה