יום הדגל של המורדים לאורך יישובי הגולן הסורי הסמוכים לגבול ישראל.

יום הדגל.

היום הופיעו לוחמי המיליציות  של כוחות המורדים באזור קונייטרה – ألوية الفرقان  – והניפו את דגלי סוריה החופשית בכל נקודה גבוהה הנראית למרחקים  בעיירות הסמוכות לגבול ישראל..

הם החליטו גם להתקרב למעבר הגבול עם ישראל באזור קונייטרה, שסגור כבר זמן רב, והניפו שם במרץ כדי שיראו אותם גם בצד הישראלי.

הם יכולים לעשות זאת כרגע באופן חופשי כי יש כבר למעשה הפסקת אש ברחבי מחוז קונייטרה .

 

כתיבת תגובה