Site icon Nziv.net

המצב הכלכלי מטריד את צעירי העולם הערבי

הצעירים בעולם הערבי מוטרדים ממצבם הכלכלי כך עולה מסקר מקיף שבוצע בקרב הצעירים במדינות ערב באחרונה. מובן כי העולם הערבי אינו מקשה אחת והדבר בא לידי ביטוי בשוני בתחושות בקרב צעירי מדינות המפרץ לבין הצעירים במדינות הלבנט שמצבם פחות מבטיח.

נכון להיום כ-35% מהצעירים הגדירו את מצבם כשקועים בחובות משמעותיים, עלייה תלולה לעומת תוצאות הסקר מלפני חמש שנים, אז הגיע הנתון ל-15% בלבד. 26% טענו כי הסיבה לחובות היא הלוואת סטודנטים, 20% הלוואה לרכישת מכונית, 12% הוצאות רפאיות, 10% משכנתא ו-9% הלוואה לצורך נישואין. מעניין לציין כי הלוואות למכוניות אפיינו בעיקר את הצעירים במדינות המפרץ והלוואות ללימודים את הצעירים מהמזרח התיכון וצפון אפריקה.

73% מהצעירים הסורים נמצאים בחובות, 70% מהירדנים, 65% מהפלסטינים ו-59% מהעיראקים. הבור הכלכלי הזה של הצעירים יכול להסביר מדוע לגבי החברות האלה ישנם שאלות לגבי מידת יציבותן בהווה ובעתיד.

34% מהנשאלים הגדירו את מצבם הפיננסי כ"קשה". בחלוקה פנימית עולה כי הצעירים במדינות הלבנט מרגישים הרבה יותר שמצבם הפיננסי עגום (כ-57%) בעוד במדינות המפרץ 8% בלבד הגדירו כך את מצבם. כ-30% ציינו כי משבר קורונה הגביר את חובותיהם.

קרדיט:ערוץ הטלגרם דורון פסקין

Exit mobile version