הרוח האנושית האופטימית: ממוכר עטים להשרדות משפחתו-לבעלות על 3 מסעדות.

זוכרים את הפליט הסורי, מלפני שנתיים ,  שמכר עטים ברחובות לבנון כשבתו על ידיו ?

הוא בקש מהעוברים והשבים לקנות ממנו עט בגרושים כדי שיהיה לו מה לאכול ולא יצטרך לקבץ נדבות.

האיש הפך לדוגמה עבור כלל הפליטים במדינה: בכוח רצון אדיר ,גילוי יוזמה , לא שקע לרחמים עצמיים, לקח יוזמה ומשום מקום פתח מסעדה קטנה.

ותוך זמן לא ארוך הוא כבר מפעיל 3 מסעדות קטנות כאשר כל עובדי המסעדות הם פליטים סורים חסרי כל הנמצאים בקרבת מקום .

הידד לרוח האנושית!

 

כתיבת תגובה