כוח המשימה הימי הרוסי בים התיכון ומעגלי ההגנה על הנוכחות בסוריה.

תיאור סכמטי של כוח המשימה הימי הרוסי הקבוע בים התיכון שהוא גם חלק מצי הים השחור.

העיגולים השונים שמרכזם באזור לטקיה-טרטוס בחוף הסורי מציינים כדלקמן:

העיגול הצהוב: מרחב ההגנה האווירית של סוללות טילי אס-300 שהרוסים הציבו שם.

העיגול הירוק: מרחב ההגנה האווירית של סוללות טילי אס-400 שהרוסים הציבו שם.

העיגול המקווקו בכחול:אזור פגיעה של טילי החוף-ים שהציבו הרוסים באזור.

העיגול המווקו באדום:אזור פגיעה של טילי השיוט מסוג קאליבר המורכבים על אניות מלחמה רוסיות המשייטות מול חופי סוריה.