החיזבאללה לוקח תחת חסותו הארגונים הפלסטינים הגדולים בעזה ובשטחים.

גם הזרזיר הפלסטיני השני הלך לבקר את העורב.

רק לאחרונה נודע לנו כי בכירי חמס חו"ל שנזרקו מקטאר הגיעו לביירות לקבוע את מושבם , תחת חסות החיזבאללה .

במעשה זה למעשה איבד חמס חו"ל את עצמאותו התפעולית והוא כפוף למעשה לגחמותיו של החיזבאללה. הוא ישתמש בו לפעולותיו ללא התחשבות אם זה תואם את הקו האידאולוגי של החמס או לא . 

עכשיו מתברר עם גם הזרזיר הפלסטיני השני הולך ל-"קאנוסה".

משלחת של הפיקוד הבכיר של החזית העממית לשחרור פלסטין בלבנון הגיע היום לביקור במטה החיזבאללה בבירות כדי לדון במצב בתוך פלסטין ומצב הפלסטינים במחנות בלבנון . 

גם ביקור זה נראה יותר כ-"הליכה לקנוסה" כלומר על מנת לקבל סיוע כספי מאירן הם נאלצים לקבל את תכתיבי החיזבאללה הפועל לפי הוראות אירן .

אירן מנסה ליצור מראית עין שפעילות ארגוני המחבלים בישראל ובעזה לא "תפליל" אותם לכן הכל עובר מהחיזבאללה.

אבל ברור לכולם כי ביום פקודה,עימות עם החיזבאללה או עם אירן גם החמאס וגם החזית העממית יופעלו כאיש אחד על מנת להקל את הלחץ הצבאי הישראלי על הסהר השיעי.

מטרת אירן ליצור מאזן אימה גם באזור דרום ישראל כמו שהם יצרו בצפון ישראל.

הכל מתוזמר ומתוזמן לחניקת ישראל מכל צדדיה.

 

כתיבת תגובה